Archief

Schooljaar in wijkleercentra alweer bijna ten einde….

Trainingsaanbod Sport, Bewegen en Gezondheid

Nieuwe scholingsmogelijkheden voorkomend uit de Wet IKK en de ontwikkelpaden kinderopvang

Nieuwe scholingsmogelijkheden vanuit ontwikkelpaden kinderopvang

Training Organiseren van sportieve evenementen

Mbo-certificaten verbonden aan beroepsgerichte onderdelen en maatwerktrajecten

Start practoraat Sociaal Veilige Sport

Uit het aanbod bij- en nascholing Sport, bewegen en gezondheid

Eerste trainersbijeenkomst Graafschap College Werkt een feit

Medewerkers Sientje Thuiszorg geslaagd!

Aanbod verschillende trainingen op niveau 2