Archief

Wijkleercentra

Het trainingsaanbod groeit

Over diploma’s, certificaten, bekwaamheidsverklaringen en bewijzen van deelname

Keuzedelen Sport, bewegen en gezondheid

Terugblik 2022 en start 2023

Pedagogisch medewerkers Humankind ontvangen diploma Leider Sportieve Recreatie

Op weg naar de gezondste regio

Vormgeven regionale training voor werkbegeleiders en praktijkexaminatoren

Terugblik Ontmoet sector Zorg en Welzijn 04-10-2022

Open dag 4 november

Even voorstellen

Het kan: positieve gezondheid in de praktijk!