Het kan: positieve gezondheid in de praktijk!

Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve gezondheid kijkt juist breder, namelijk naar de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Het gaat om zes dimensies die in een spinnenweb-diagram zijn verwerkt, zie bijgaande afbeelding.

Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is. Het Graafschap College maakt deel uit van een samenwerkingsverband met het doel het gedachtengoed van Positieve gezondheid breed te verspreiden middels de inzet van scholingsprogramma’s. Dat kan als volgt:

 1. Bewustwording positieve gezondheid
  Wat houdt positieve gezondheid in en hoe breng je eigen welbevinden in beeld? Tijdsinvestering: Eén gehele dag.
 2. Serie workshops om eigen welbevinden te bevorderen
  Medewerker gaat aan de slag om in kleine stapjes het eigen welbevinden te verbeteren. Tijdsinvestering: 4 dagdelen van 3 uur verdeeld over 12 weken met daarbij 4 online intervisie momenten met je buddy’s. Het inbedden van nieuwe gewoonten (gedragsverandering) is vaak pas succesvol als het minimaal over een periode van 3 maanden loopt.
 3. Keuzedeel positieve gezondheid
  Gericht op professionals die methodiek willen inzetten bij de begeleiding van hun cliënten. Tijdsinvestering: 8 dagdelen verdeeld over 16 weken waarvan in week 16 een afrondend gesprek plaats vindt.
 4. Train de trainer – positieve gezondheid in de praktijk
  Scholing voor functionarissen binnen bedrijven en organisaties die gedachtengoed positieve gezondheid in de praktijk verder willen uitdragen in de eigen organisatie. Tijdsinvestering: 6 dagdelen à 4 uur verspreid over 12 weken.

Bovenstaande is een globale aanduiding gebaseerd op de eerste ervaringen met dit soort programma’s. Afhankelijk van de vraag van de organisaties zijn er varianten mogelijk. Ook het aantal dagdelen dat bij de diverse varianten wordt genoemd is indicatief, hoewel deze natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen.

Afhankelijk van de vraag van de organisaties zijn er varianten mogelijk. Daarvoor kunt u contact opnemen met Ap te Winkel, contactpersoon bij- en nascholing Sport, bewegen en leefstijl. Tel.: 06-10957481; email: a.tewinkel@graafschapcollege.nl.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *