Aanmelden Dag van de Verpleging 11 mei 2017

Voor alle verpleegkundigen uit de regio:
Het avondsymposium van de Dag van de Verpleging wordt dit jaar georganiseerd op donderdag 11 mei 2017 vanaf 17.00 uur.
Het thema is : Eigen regie.
We bieden die avond 12 workshops aan waaruit je er 2 kunt kiezen.
Meld je aan via de website van het Graafschap College, klik hier
Doe dit snel als je ruime keus wilt hebben voor de workshops, want de aanmelding voor een specifieke workshop sluit bij een aanmelding van 20 personen!
Het bijwonen van de avond levert 2 geaccrediteerde punten op in het Kwaliteitsregister V&VN.

NIEUWE Thema-avonden palliatieve zorg!

COPD, Hartfalen en de Ziekte van Parkinson zijn ziektes waarvan de zorgvrager niet meer beter wordt. Zeker in latere stadia van de ziekte heeft de zorgvrager ondersteuning van de zorgverlener nodig met betrekking tot Kwaliteit van Zorg en Leven. Om deze zorgvragers goed te kunnen begeleiden heb je kennis van zaken nodig. Wat houdt de ziekte in? Hoe ontwikkelt het ziektebeeld zich? Wat zijn de persoonskenmerken van zorgvragers met deze ziekte? Is benauwdheid bij COPD en Hartfalen hetzelfde? Wat is de meerwaarde van zuurstof? Herken je de denkstoornissen bij de Ziekte van Parkinson en hoe ga je ermee om?
Kortom; Hoe bied je niet alleen fysieke, maar ook psychosociale en spirituele zorg aan zorgvragers met deze ziektebeelden?
Op deze en andere vragen gaat Paul Smit (specialist Ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg) in tijdens
deze 2 thema-avonden. Voor meer informatie en aanmelden klik hier

NIEUW! Palliatieve zorg en dementie

Dementie is een levensbedreigende ziekte. Op het moment dat iemand de diagnose Dementie krijgt, verkeert hij of zij dus in de Palliatieve fase, ook al duurt het ziekteproces dus nog 8 of 12 jaar! Bij Palliatieve zorg bij Dementie is er aandacht voor de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten.
Veel mensen met Dementie in een gevorderd stadium kunnen niet meer goed duidelijk maken welke klachten, behoeften en wensen ze hebben. Daarom is een goede samenwerking tussen naasten, vrijwilligers en zorgverleners van doorslaggevend belang, om vroegtijdig signalen op te vangen en daarop in te gaan. Ook als het gaat om Dementie is het mogelijk om vooruit te kijken op de situatie en proactief te handelen.
Ben jij in staat om methodisch en samen (met naasten, collega’s, andere disciplines) Pijn, een Delier en/of Onbegrepen gedrag bij mensen met Dementie te voorkomen, te signaleren en vervolgens te handelen? In drie themabijeenkomsten behandelen we deze onderwerpen.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Scholing Leerkring GVP (3+)

De nieuwe Leerkring GVP gaat over Palliatieve zorg bij mensen met dementie.
Is palliatieve zorg bij mensen met dementie anders dan bij andere zorgvragers?
We willen tijdens deze leerkring stilstaan bij een 3-tal aspecten die wel degelijk anders zijn:

  • Het signaleren en behandelen van pijn
  • Communicatie over/in gesprek gaan over de regie in de palliatieve fase; relevante wetgeving
  • Het rouwproces bij (toekomstige) nabestaanden

Leerdoelen voor deze leerkring zijn:

  • De deelnemer kan uitleg geven over signalering en behandeling van pijn bij mensen met dementie en onderkent de meerwaarde van meetinstrumenten bij pijn bij mensen met dementie;
  • De deelnemer ontwikkelt gespreksvaardigheden met betrekking tot gesprekken voeren over de regie in de palliatieve fase;
  • De deelnemer ontwikkelt gespreksvaardigheden in het kader van rouw bij (toekomstige) nabestaanden.

De Leerkring staat gepland op dinsdag 28 maart en 11 april 2017 van 18.30 tot 21.30 uur. De training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier

NIEUW! Thema-avond Eigen regie door de zorgvrager en Thema-avond Reumatische aandoeningen (3)

We hebben twee nieuwe thema-avonden toegevoegd aan ons bestaande aanbod.
De thema-avond ‘Eigen regie bij de zorgvrager’ gaat in op de veranderende rol van de zorgverlener wanneer de zorgvrager eigen regie voert. Dit is niet vanzelfsprekend; in veel situaties zal de zorgverlener de eigen regie van een zorgvrager moeten stimuleren, bijvoorbeeld door motiverende gesprekstechnieken. Voor meer informatie en aanmelden: klik hier (thema-avonden reeks Zorg voor Beter 2017).
De thema-avond ‘Reumatische aandoeningen en leefregels’ geeft een fikse opfrisser over een aantal veelvoorkomende ziektebeelden in de ouderenzorg. Voor meer informatie en aanmelden: klik hier (thema-avonden reeks Vakbekwaamheid 2017).
Beide thema-avonden vinden plaats op maandag 29 mei 2017 van 18.30 tot 21.15 uur.
Er wordt accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Aanbod thema-avonden 2017

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in je vak? En krijg je een eigen scholingsbudget van je werkgever? Wie weet bieden onderstaande thema-avonden voor jou de juiste deskundigheidsbevordering op maat. Nieuw aanbod staat met groen ingekleurd. Alle thema-avonden leveren vanaf 2016
3 geaccrediteerde punten per avond op. Meld je snel aan voor een thema-avond via onze website.

Datum Onderwerp Trainer
3 april 2017 Familieparticipatie Trainer Graafschap Opleidingen
8 mei 2017 Samenwerken met vrijwilligers Trainer Graafschap College
29 mei 2017 Eigen regie door de zorgvrager Trainer Graafschap College
12 juni 2017 Huidletsel werkzaam als wondverpleegkundige
11 september 2017 Probleemgedrag werkzaam bij Azora
9 oktober 2017 Mondzorg expert op gebied van mondverzorging
6 november 2017 Vrijheidsbeperking werkzaam bij Azora
11 december 2017 Medicatieveiligheid verpleegkundig trainer werkzaam als docent bij Graafschap College
Data Onderwerp Trainer
6 maart 2017 Parkinson en mobiliteit Fysiotherapeut/trainer Graafschap College
27 maart 2017 Ouderenpsychiatrie I:   Persoonlijkheidsstoornis Geriatrisch verpleegkundige
8 mei 2017 Ouderenpsychiatrie II: Depressie Geriatrisch verpleegkundige
29 mei 2017 Reumatische aandoeningen Reumaconsulent Slingeland Ziekenhuis
12 juni 2017 Ouderenpsychiatrie III: Delier of Acuut Optredende Verwardheid Geriatrisch verpleegkundige
11 september 2017 NAH/ CVA en cognitieve gevolgen CVA-verpleegkundige Sensire
9 oktober 2017 NAH/ CVA en afasie Logopedist Azora
6 november 2017 Hartfalen en leefregels Hartfalenverpleegkundige SKB
11 december 2017 Omgevingszorg en dementie Geriatrisch verpleegkundige

 

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *