Ondanks Corona een bericht van een afstudeer student

“Het is weer een tijdje geleden dat in de nieuwsbrief aangekondigd werd dat ik mijn afstudeeronderzoek voor Graafschap Opleidingen (GO) zou doen. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Ik heb succesvol mijn afstudeeronderzoek mogen verdedigen. Een aantal van u heeft mij geholpen tijdens mijn onderzoek (diepte-interviews en enquêtes). Hier ben ik u nogmaals dankbaar voor. U bent vast en zeker benieuwd naar de resultaten van mijn onderzoek en het advies wat daaruit is voortgevloeid.
De belangrijkste zaken wil ik graag met u delen.

Uit diepte-interviews met bestaande klanten is gebleken dat zij tevreden zijn over:

 • het maatwerk dat GO biedt
 • de reactiesnelheid op een vraag of verzoek
 • het feit dat in overleg meerdere locaties mogelijk zijn
 • de flexibiliteit van GO
 • trainers/docenten

en dat zij kansen zien voor:

 • de website (niet sprekend en aantrekkelijk, onoverzichtelijk en veel tekst)
 • nieuwsbrief (triggert de lezer onvoldoende om actie te ondernemen)
 • het feit dat GO pro-actiever zou kunnen handelen in het kader van relatiebeheer

Naast diepte-interviews met bestaande klanten zijn potentiële klanten benaderd voor een enquête. Hierop is een respons behaald van 16. Uit de enquête is gebleken dat:

 • met betrekking tot een scholingsvraag een opleidingsfunctionaris het meest via zoekmachine en de website oriënteert
 • maar liefst 10 van de 16 respondenten niet bekend zijn met GO
 • 12 van de 16 respondenten verschillende scholingsaanbieders met elkaar vergelijken. Waarbij deze 12 aangaven GO niet te hebben overwogen in dit proces. Van de 12 wisten 8 respondenten niet van de om-, bij- en nascholingsmogelijkheden binnen GO
 • potentiële klanten in de ‘’oriëntatiefase’’ het liefst geïnformeerd willen worden via social media en infographics
 • potentiële klanten in de ‘’klantfase’’ het liefst geïnformeerd willen worden door middel van korte content, zoals e-mail, blog of nieuwsbrief

Het advies wat ik aan GO gegeven heb is dat:
GO en het Graafschap College integreren en samenwerken. Het Graafschap College meldt dat het de opleider van de regio Achterhoek is. Dit betekent dus zowel regulier onderwijs als om-, bij- en nascholing die GO biedt. Echter wordt dit niet gecommuniceerd in de uitingen. Er wordt voornamelijk gefocust op het regulier onderwijs, terwijl om-, bij- en nascholing in het kader van leven lang ontwikkelen in de toekomst steeds belangrijker wordt. De website moet geoptimaliseerd worden. Dit houdt in dat het aantrekkelijker en aansprekender ingericht moet worden. Daarnaast moet verbetering in de communicatie (klantcontact) komen en moeten de uitingen, zowel online als offline, beter verzorgd worden.”

Alper Küçük
Student Hogeschool van Arnhem & Nijmegen

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *