Op weg naar de gezondste regio

De regio Achterhoek heeft de ambitie uitgesproken om de gezondste regio te worden. Willen we dat realiseren dan betekent dat, dat we meer aandacht moeten schenken aan preventie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer vitaal blijven, zowel in hun privésituatie als in de context van werk.

Professionalisering is daarin een belangrijk onderdeel. Het Graafschap College heeft een aantal scholingsprogramma’s ontwikkeld die in dit streven een bijdrage leveren. Deze programma’s kunnen als maatwerk worden uitgevoerd: van een dagdeel werken aan bewustwording tot het volgen van een volledig keuzedeel.

De uitgebreide vorm  van deze scholingsprogramma’s bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur verdeeld over een periode van 6 maanden. Deze zijn vooral bedoeld voor professionals waarvoor geldt dat betreffende thema tot hun takenpakket behoort. De kortere versies zijn vooral geschikt voor een bredere doelgroep; medewerkers die zicht willen krijgen op betreffend aandachtsgebied en zich de basisinzichten eigen willen maken.

In dit bericht besteden we kort aandacht aan 3 programma’s:

  • Positieve gezondheid in de praktijk

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen en in gesprek gaan over gezondheid en welzijn. De uiteindelijke bedoeling is dat de inzet van deze methode bijdraagt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. De scholing is gericht op professionals die de methodiek willen inzetten bij de begeleiding van hun cliënten.

  • Coachen bij voeding en bewegen

Gezonde voeding en beweging zijn van cruciaal belang voor een gezonde leefstijl. Dit programma richt zich op professionals die in hun werksituatie te maken hebben met cliënten c.q. medewerkers die aan de slag willen met hun leefstijl om zo vitaal te worden en te blijven. Bijvoorbeeld binnen de wereld van fitness, wellness, maatschappelijke zorg en bedrijfsleven.

  • Leider sportieve recreatie (LSR)

Met grote regelmaat wordt de alarmklok geluid: kinderen, jeugd en mensen met een beperking bewegen te weinig. Dit heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de motorische ontwikkeling, maar schaadt ook de algehele ontwikkeling en op termijn zorgt het ook voor minder vitaliteit c.q. een minder gezonde leefstijl.
Dit scholingsprogramma is gericht op professionals in kinderopvang, sociaal werk en maatschappelijke zorg, die zich willen bekwamen in het aanbieden van recreatieve vormen van spel en sport, om er zo voor te zorgen dat de doelgroep die zij begeleiden gevarieerd en regelmatig gaat bewegen en daar vooral ook plezier aan beleeft.

Voor meer informatie over de programma’s en de maatwerkmogelijkheden kunt u contact opnemen met Ap te Winkel, contactpersoon bij- en nascholing Sport, bewegen en gezonde leefstijl; tel. 06-10957481 a.tewinkel@graafschapcollege.nl.