Over diploma’s, certificaten, bekwaamheidsverklaringen en bewijzen van deelname

In 2022 hebben het UWV en het SBB een inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen gepubliceerd: Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen (s-bb.nl). Een mooi overzicht van de verschillende kansrijke beroepen met bijbehorende kwalificaties (leidend tot een diploma) en mbo-certificaten op basis van beroepsgerichte onderdelen en keuzedelen.
Deze diploma’s en certificaten zijn landelijk erkend op basis van landelijk vastgestelde kwalificatiedossiers. Wij kunnen daar geen onderdelen uithalen of eraan toevoegen.
Het Graafschap College biedt veel kwalificaties, beroepsgerichte onderdelen en keuzedelen aan.

Een bijzondere eend in de bijt zijn de branche erkende opleidingen, zoals de Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP). Deze lopen niet via het SBB, maar via bijvoorbeeld het CZO. Het leidt tot een branche erkend diploma.

Een maatwerktraject wordt in overleg gemaakt. Dit kunnen één of meerdere bouwstenen zijn of kortere of langere trainingen naar aanleiding van een ontwikkelvraag.

Een bewijs van deelname wordt afgegeven wanneer een deelnemer heeft voldaan aan de eisen die we samen hebben afgesproken. Een bekwaamheidsverklaring wordt afgegeven wanneer de deelnemer een vaardigheid in theorie en beroepspraktijk heeft afgesloten. Beide hebben geen landelijke of branche erkenning.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met een van onze relatiebeheerders, Cisca van der Span c.vanderspan@graafschapcollege.nl of Pim Duenk p.duenk@graafschapcollege.nl.