Pedagogisch medewerkers Humankind ontvangen diploma Leider Sportieve Recreatie

Op maandagavond 3 oktober 2022 ontvingen acht pedagogisch medewerkers van Humankind het branchediploma Leider Sportieve Recreatie (LSR).
Tijdens een feestelijke uitreiking in de DRU-cultuurfabriek werden de geslaagden toegesproken door Ans Romeijn, regiodirecteur van Humankind kinderopvang en -ontwikkeling en door de docenten Wendy Navis en Martijn Thijssen van het Graafschap College.
Humankind is met het Graafschap College in zee gegaan, omdat de organisatie het belangrijk vindt dat kinderen de gelegenheid krijgen om voldoende en gevarieerd te bewegen tijdens de uren dat zij door hun ouders aan hun medewerkers worden toevertrouwd.
Om de kwaliteit van het aanbod en de begeleiding te verhogen, kregen medewerkers de kans om de opleiding LSR te volgen. Van de inmiddels geslaagde deelnemers wordt niet alleen verwacht dat ze de kinderen veel plezier bezorgen, maar ook wordt van hen verwacht dat ze een voortrekkersrol pakken bij het creëren van een gevarieerd en uitdagend beweegaanbod binnen de locaties waar zij werkzaam zijn.
Gezien het grote belang van voldoende en goed bewegen, wordt LSR inmiddels ook aangeboden als keuzedeel binnen de reguliere bol- en bbl-opleidingen Pedagogisch Medewerker, Onderwijsassistent, Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk.

Voor meer informatie over de scholing LSR kunt u contact opnemen
met Ap te Winkel, contactpersoon voor bij- en nascholing Sport, bewegen en gezondheid. a.tewinkel@graafschapcollege.nl; 06-10957481.