Plaatsing practicumstudenten

Vanaf 7 oktober 2019 gaan de practicumstudenten opstarten op de practicumplaatsen. Bijna alle 400 studenten zijn geplaatst en het bpv bureau is nu bezig met het verwerken van de gegevens om vervolgens de practicumovereenkomsten en plaatsingsbrieven te kunnen versturen. Studenten starten vanaf komende weken tot en met 3 juli 2020 met het practicum voor 8 uur per week, dagdelen kunnen verschillend zijn.

Afspraken rondom het practicum
Van de student wordt verwacht dat hij/zij:
• zich oriënteert op het toekomstig beroep en de doelgroep die student daarin kan aantreffen
• contact maakt met de doelgroep (en contact ook weer afbouwt aan het einde van het practicum)
• een basisberoepshouding ontwikkelt waarin socialisatie een onderdeel is (hoe ‘heurt’ het hier)
• leert leren in de praktijk

Van de wijkdocent is het onder andere de taak om:
• studenten uit te nodigen voor een kennismaking
• bij wijkleercentra met meerdere leermiddagen de practicumstudenten evenredig over de dagdelen te verdelen
• aan de begeleider op de practicumplaats aan te geven waar ze de studenten kunnen bereiken bij vragen/problemen
• minimaal 1 keer per 2 à 3 weken contact te hebben met de practicumstudenten, op de locatie van het practicum of in het wijkleercentrum
• het werkveld te ondersteunen bij het begeleiden van de eerstejaars studenten

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *