Samenwerking Sport en bewegen met werkveld

Binnen de opleiding Sport en bewegen kennen we al jaren de reguliere opleidingen binnen de sport. Hierin gaan onze studenten regelmatig tijdens de opleiding stage lopen in het werkveld.
Dat dit tot ieders tevredenheid is, blijkt regelmatig uit de landelijke peilingen. We zijn hier enorm blij mee en zetten deze ingeslagen weg dan ook kwalitatief voort. Middels klankbordbijeenkomsten peilen we de vraag vanuit de praktijk en proberen we in te spelen op veranderingen.

Naast het reguliere onderwijs is gebleken dat er vraag is naar andere vormen van samenwerking.
Het Graafschap College heeft als missie: Een leven lang ontwikkelen.
Deze missie geeft ons meer armslag om sneller in te spelen op vraag-aanbod vanuit de praktijk. Hierdoor zijn we in staat om incompany trainingen/opleidingen te verzorgen voor onze partners.
Ook kunnen we opleidingen verzorgen naast het reguliere traject. Vanuit de vraag die binnenkomt zoeken we samen naar een professionele invulling. Dit heeft het voordeel dat het maatwerk dat we verzorgen passend is bij de situatie en de uitvraag. Vanuit Graafschap Opleidingen wordt dit aangestuurd.
Binnen de opleiding Sport en bewegen aan de Sportweg 3 in Doetinchem is Ruud Lombarts hiervoor verantwoordelijk.

Op dit moment lopen er een aantal projecten:
1. In Steenderen (Burg. Kruijffbad) verzorgen we een opleiding voor vrijwilligers die de opleiding Assistent Lifeguard volgen, gegeven door onze docent Rob Boonman. Hoog-Keppel (Hessenbad) sluit hierbij aan.
2. In Doetinchem in de SaZa Topsporthal Achterhoek vindt in de weekenden een fitnessopleiding plaats. Dit gaat samen met onze partner Start2move en zal resulteren in een NL Actief diploma Fitnesstrainer A.
3. Ook zijn er vergevorderde plannen om wederom een opleiding “aangepast sporten voor Buurtsportcoaches” in de Achterhoek te gaan verzorgen. De Gelderse Sportfederatie verzorgt hierbij de locatie!

We zijn enorm geïnteresseerd in uw vraag om samen met ons een “leven lang ontwikkelen” aan te gaan. Zijn er vragen voor opleidingen, bijscholingen dan wel opfriscursussen, schroom dan niet om dit bij ons te melden. We kijken dan samen naar een passend traject.

U kunt uw vraag stellen bij Ruud Lombarts
r.lombarts@graafschapcollege.nl
telefoon: 0613248800

Voor de fitness gerelateerde opleiding: KLIK HIER

We kunnen ook, door onze samenwerking met Start2move, vele andere opleidingen verzorgen. Van bootcamp/kettlebell trainingen, tot trainingen ‘zwanger en fit’ of specifieke doelgroepen.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.