Technologie in Zorg & Welzijn, nu en in de toekomst

Op 18 maart 2021 heeft ‘Het Kennisfestival over Technologie in Zorg & Welzijn’ plaatsgevonden. De organisatie was in handen van de initiatiefnemers Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente en TZA Achterhoek in samenwerking met 17 mbo- en hbo-instellingen en werkgeversorganisaties. De doelgroep waren 6.000 zorg- en welzijnsmedewerkers, docenten en studenten.

Het veelzijdige programma bestond uit aandacht voor de toekomst van technologie in Zorg & Welzijn. Ook is gekeken naar wat er nu al aan technologie beschikbaar is. Bijna 50 sprekers die door de 16 partners in Oost-Nederland zijn geselecteerd, muziek én theater heeft geresulteerd in een heuse festival-beleving.

Programma met topsprekers en mensen uit de praktijk
Het programma was samengesteld aan de hand van 8 vragen. Via lezingen, workshops, demonstraties en interactieve sessies (allemaal online), werd samen gezocht naar antwoorden daarop: hoe ziet de toekomst van technologie in Zorg & Welzijn eruit? Wat is er nu al aan technologie waar je binnenkort vast mee te maken krijgt? Hoe krijg je het werkend? Wat zijn de grenzen? Hoe zien de laatste technologische toepassingen eruit en hoe werken ze? Wat kunnen we leren van en met anderen? Wat betekent dat voor het zorgvak/beroep van de toekomst? En hoe lossen we samen vraagstukken op?

Online kennisplatform (geen eendagsvlieg)
Het idee was een groot ‘live’ Kennisfestival, maar de Corona-maatregelen noodzaakten de organisatie tot het geheel online organiseren van het Kennisfestival. Er is een speciale website voor in het leven geroepen: www.technologiezorgenwelzijn.nl. De website gaat als Kennisplatform voor de deelnemende partners fungeren. ‘Het voordeel van online organiseren is dat alles opgenomen wordt en later dus terug te kijken is.’ Zo zal de website als online kennisplatform een rol krijgen in de onderwijsprogramma’s van de partners. Het Kennisfestival zal een terugkerend karakter krijgen en waarschijnlijk jaarlijks plaatsvinden.

Alleen mogelijk met partners
Het festival is geïnitieerd door de TZA Twente en de TZA Achterhoek, die hierin de karttrekkersrol hebben. Samen met alle partners en de Provincies Overijssel en Gelderland maakten ze het festival niet alleen financieel mogelijk, maar ook door een enorme betrokkenheid en inzet. Bijvoorbeeld in het samenstellen van het programma; bijna alle sprekers kwamen uit hun netwerken. En bij het bekendmaken van en communiceren over het festival. Bij elkaar werden er enorm veel mensen bereikt. De betrokken partners waren: Deltion College, ROC van Twente, WGV Zorg en Welzijn, Graafschap College, werkgeversvereniging WZW, Tech@doptie, Aventus, Saxion, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Landstede, Viaa, Alfa College, ROC Rijn IJssel, ROC Nijmegen, Hogeschool Windesheim en ROC Rivor.

Contactpersoon: Ellen Meijer, coördinator TZA-Achterhoek-Academie, mailadres: em.meijer@graafschapcollege.nle.meijer@tza-achterhoek.nu.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *