Werkgroep Doorontwikkeling Wijkleercentra

Vanuit het projectplan Lerend Verbeteren in de Care is de werkgroep ‘doorontwikkeling wijkleercentra’ op woensdag 25 september jl. bijeengekomen. Men was het erover eens dat de wijkleercentra een concept is om trots op te zijn en dat het behoud ervan voorop staat. Thema’s als bekendheid van het wijkleercentrum, communicatie tussen alle betrokken partijen, structuur brengen en zorgen voor betrokkenheid van het werkveld hebben prioriteit gekregen. In de komende tijd gaan we hier, onder begeleiding van een expert, een hele dag mee aan de slag. Via de nieuwsbrief zullen we de uitkomst hiervan absoluut delen. De werkgroep sloot af met blije gezichten en goede moed om nieuwe stappen te zetten!

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *