WLC-werkdag

Voor de werkgroep ‘doorontwikkeling wijkleercentra’, die onder het project ‘Lerend verbeteren in de Care’ valt, is er op 20 november 2019 een werkdag georganiseerd. Op die dag is er door een mix van opleidingsfunctionarissen/coördinatoren van zorginstellingen, praktijkopleiders, wijkdocenten en projectleiding wijkleercentra vanuit het Graafschap College gewerkt aan een actieplan voor de komende periode.
Met behulp van tekenaar Kim van den Berg van Visuals in Progress zijn er praatplaten ontwikkeld, om aan de hand hiervan het gesprek aan te gaan over rollen/taken, verwachtingen en het toekomstbeeld van het wijkleercentrum.
De uitgezette actielijnen gaan over:
(1) Structuur – welke acties komen jaarlijks terug en met welke frequentie (checklist)
(2) Overzicht – duidelijkheid van rollen in het wijkleercentrum en overzicht van de opleidingen/opleidingseisen
(3) Communicatie – met welke doelgroepen hebben we te maken en hoe bereiken we deze doelgroepen
(4) Ontwikkeling – hoe helpen we wijkdocenten en werkbegeleiders in de coachende rol
Fijn om te zien dat er met betrokkenheid van zowel het onderwijs als het werkveld gewerkt wordt aan verbetering van de wijkleercentra!
Suggesties zijn altijd welkom, je mag dit sturen naar de projectleider wijkleercentra Corinne Vellekoop (c.vellekoop@graafschapcollege.nl) of beleidsmedewerker wijkleercentra Laura Snelder (l.snelder@graafschapcollege.nl).

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *