Examen rekenen in schooljaar 2019-2020

Studenten die volgend jaar aan hun opleiding beginnen, moeten voor het behalen van het diploma het rekenexamen halen. Scholen krijgen de vrijheid om zelf examens te ontwikkelen. De omstreden landelijke digitale rekentoets wordt afgeschaft.
Dat zijn de hoofdlijnen van het nieuwe rekenbeleid voor het mbo (en het vo). Al in maart van dit jaar maakte het Ministerie van Onderwijs de contouren van dit beleid bekend. Sindsdien is er veel overleg gevoerd met alle betrokkenen. De hoofdlijnen van het voorstel uit maart blijven echter ongewijzigd.
Vanaf 2019
Het belangrijkste nieuws is dat rekenen vanaf volgend jaar weer meetelt voor het behalen van het diploma. Zo komt er een einde aan de onmogelijke situatie dat scholen rekenles moeten aanbieden, zonder dat de uitslag voor het examen van belang is voor de student. Voor studenten die vanaf komend studiejaar (2019-2010) aan een opleiding beginnen, telt de uitslag van het rekenexamen mee. Er zijn compensatieregels bij onvoldoendes. Voor niveau 4 moeten studenten bijvoorbeeld voor de vakken rekenen, Nederlands en Engels gezamenlijk 16 punten halen met maximaal 1 onvoldoende. Voor rekenen moet de mbo-studenten minimaal een 4 halen, voor Nederlands en Engels minimaal een 5.

Instellingsexamen
De omstreden landelijke rekentoets wordt op korte termijn afgeschaft. Scholen krijgen de opdracht zelf hun examen te ontwikkelen, waarbij ze uiteraard moeten voldoen aan landelijke eisen (de referentieniveaus). In het mbo ontstaat zo de mogelijkheid om het examen meer beroepsgericht te maken. Een rekenexamen in de zorg kan bijvoorbeeld heel andere opgaven bevatten dan een rekenexamen in de techniek. Vanuit ministerie en MBO Raad zullen handreikingen ontwikkeld worden voor het maken van goede examens. Uiteraard staat het scholen ook vrij om examens in te kopen. Een variant van de landelijke rekentoets zal zeker op de markt komen.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *