Humankind training Leider Sportieve Recreatie (LSR)

Momenteel volgen 9 pedagogisch medewerkers van Humankind de training Leider Sportieve Recreatie.

De vraag van Humankind was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen binnen de opvang meer bewegingsactiviteiten krijgen aangeboden?

Ongeveer twee jaar geleden bracht Pascal Kamperman, directeur/bestuurder van Achterhoek in Beweging, drie partijen samen: Humankind (regio oost), Graafschap College en Achterhoek in Beweging. Humankind, een landelijke organisatie voor kinderopvang, was op zoek naar mogelijkheden om de kinderen binnen hun organisatie meer te laten bewegen.

Al jaren wordt er gerapporteerd dat kinderen te weinig bewegen, minder vaardig zijn in bewegen dan voorgaande generaties en dat steeds meer kinderen overgewicht hebben. Humankind heeft besloten om hier iets aan te doen. Enerzijds door voor hun BSO’s contact te leggen met open sportparken om zo in de nabijheid te zitten van een beweeg stimulerende omgeving. Een ander uitvloeisel van dat eerste contact is een scholingsprogramma waarbij pedagogisch medewerkers leren hoe ze op recreatieve wijze allerlei beweegactiviteiten kunnen aanbieden aan de kinderen in hun groep. Er is gekozen voor een scholing die gebaseerd is op de training Leider Sportieve Recreatie (LSR).

De training vindt plaats op sportpark IJsselweide (één van de open sportparken in de regio) en wordt gegeven door twee docenten van het Graafschap College: Wendy Navis (docent Sport en bewegen) en Martijn Thijssen (docent Sport en spel bij de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijs). De training is gestart in oktober 2021 en omvat in totaal 12 dagdelen (vrijdagochtenden) in een periode van ruim vier maanden. Daarnaast organiseren de deelnemers sport-spelactiviteiten voor de kinderen op hun eigen werkplek en zit er zelfstudie aan vast in de vorm van het uitwerken van opdrachten die onderdeel gaan uitmaken van hun portfolio dat ze gedurende de training opbouwen.

Een training LSR is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor je op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunt gaan geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren, volwassenen en senioren). In de training staan talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als: verantwoord leidinggeven, sport- en spelrepertoire, het variëren en uitbouwen van spellen, materialenkennis, organisatie van activiteiten en evenementen en het voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO). Hierdoor zijn cursisten aan het eind van de opleiding in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te organiseren.

Ondanks de beperkingen in verband met de coronamaatregelen zijn we zeer tevreden over de gang van zaken tot nu toe. De deelnemers zijn positief over de inhoud van het programma en de wijze waarop het wordt aangeboden. Pluspunt is dat het wordt aangeboden in een omgeving die uitnodigt om te bewegen. Een ander pluspunt dat wordt benoemd is dat de training wordt afgestemd op de eigen werksituatie.

Voor beide docenten is deze training ook zeer leerzaam, want het is de eerste keer dat een dergelijke training wordt gegeven door twee docenten van 2 verschillende opleidingen, waardoor ook zij veel van elkaar kunnen leren. Dus in dubbel opzicht is dit traject een mooi voorbeeld van een ‘cross over’; in dit geval tussen Pedagogisch werk en Sport en bewegen.

In de laatste fase van de training leggen de deelnemers een examen af in de vorm van een proeve van bekwaamheid. Bij een voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een branchecertificaat Leider Sportieve Recreatie van de Nationale Sport Alliantie. We wensen de deelnemers en docenten veel succes bij de afronding van deze training.

Meer informatie over dit LSR traject via deze link en/of neem contact op met Ap te Winkel. Email: a.tewinkel@graafschapcollege.nl; telefoon: 06-10957481.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *