Testafnames schooljaar 2018/2019

Om te kijken of kandidaten geschikt zijn voor een BBL-opleiding in de zorg en welzijn kunnen er testen worden afgenomen. Er kan een AMN-Talentscan worden afgenomen en/of een taal- en rekenniveau test.

De AMN-Talentscan meet capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en competenties. Het geeft een goed inzicht in hoeverre een kandidaat past bij een functie. De rapportage levert tevens de ideale begeleidings- of coachingsstijl voor elke kandidaat: hoe begeleid je deze potentiële medewerker het beste voor optimale prestaties?
Allemaal informatie waardoor een (toekomstige) werkgever een goed beeld kan vormen van de kandidaten die zijn getest. Om zo te zien of er geschikte kandidaten tussen zitten voor de functies binnen de instelling.
Dit schooljaar 2018/2019 heeft het Graafschap College al 245 AMN-Talentscans afgenomen. Voor het einde van het schooljaar volgen er nog meer.

Naast de AMN-Talentscan, kan er ook een taal- en rekenniveau test (TNT/RNT) worden afgenomen. Deze testen geven een globale indruk van het niveau van een kandidaat op het gebied van taal  (Nederlands) en rekenen. Om zo een goed beeld te krijgen welk domein nog meer oefening vraagt.
Dit schooljaar 2018/2019 hebben we al 54 taal- en rekenniveau testen afgenomen. Voor het einde van het schooljaar volgen er nog meer.

Heeft u vragen hierover, mail dan naar: testenZWS@graafschapcollege.nl

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *