Vormgeven regionale training voor werkbegeleiders en praktijkexaminatoren

Medio maart 2022 hebben Azora, Careaz, Markenheem, Marga Klompé en het Graafschap College de handen ineen geslagen om met elkaar te schrijven aan een regionale training voor werkbegeleiders en praktijkexaminatoren. Doel is om een meerdaagse training te ontwerpen en ontwikkelen voor collega’s uit het werkveld, zodat zij zich voldoende voelen toegerust om studenten op juiste wijze te coachen/begeleiden en beoordelen, in de rol van werkbegeleider en/of praktijkexaminator.
Een mooi voorbeeld van de krachten bundelen en elkaar verrijken met reeds bestaande content, kennis en kunde.
De komende maanden houdt de projectgroep zich bezig met het verder vormgeven van de training op inhoud en de praktische kant, waarna we in het vroege voorjaar van 2023 voor het eerst ‘live’ willen gaan.
We houden jullie middels deze nieuwsbrief graag op de hoogte van het vervolg.
Hartelijke groet, mede namens de projectleden, Pim Duenk, projectleider
06-48469545, p.duenk@graafschapcollege.nl, tevens
Relatiebeheerder Graafschap College sector Zorg, Welzijn & Sport
en Coördinator Wijkleercentra Achterhoek & Liemers.