Wijkleercentra verder geprofessionaliseerd

Afgelopen tijd is er gewerkt aan de professionalisering van wijkleercentra. Per wijkleercentrum is in een gesprek het startpunt bepaald en gekeken welke stappen er te zetten zijn de komende periode. Op een groot aantal wijkleercentra gebeurt er al veel moois!

  • Aan het begin van het jaar wordt er gestart met een High Tea voor de bewoners
  • Hbo-V studenten sluiten aan bij de leermiddag
  • Zorgvragers komen op de koffie bij het wijkleercentrum
  • Werkbegeleiders sluiten aan bij klinische lessen, hier worden ook werkbegeleiders van andere instellingen voor uitgenodigd
  • De praktijkopleider heeft de rol van wijkdocent in het wijkleercentrum

Een uitwerking van succesfactoren en aandachtspunten is nog in ontwikkeling. Wel zijn er al een tweetal punten die opvallen:

  • Op veel plekken bestaat de wens om zittende medewerkers meer te betrekken bij het wijkleercentrum. Ondanks de bereidheid van medewerkers en aandacht die eraan besteed wordt, blijft het lastig om dit te realiseren. Een tekort aan tijd en de zichtbaarheid van een wijkleercentrum zijn redenen hiervoor.
  • Een goede samenwerking tussen praktijkopleider en wijkdocent binnen het wijkleercentrum lijkt een belangrijke succesfactor. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er gemakkelijk geschakeld kan worden naar de zittende medewerkers en zorgvragers. De lijnen zijn (extra) kort.

Op steeds meer plekken liggen er plannen voor een samenwerking met het vmbo. In onder andere Zutphen is dit al in uitvoering. In een filmpje kun je zien hoe dit eruit ziet!

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *